Opublikowany Kategorie Aktualności

Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej i nazwy prowadzonej działalności gospodarczej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja 2021 roku doszło do przekształcenia spółki cywilnej pod firmą: Jan Grzegorowski Agnieszka Grzegorowska JKG Transport- Spedition spółka cywilna z siedzibą w Janowie (adres: Janowo 2A, 86-070 Dąbrowa Chełmińska) w spółkę JKG Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Janowie (adres: Janowo 2A, 86-070 Dąbrowa Chełmińska) w związku z dokonaniem wpisu przekształcenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

Zgodnie z treścią art. 553 § 1 k.s.h. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przekształcenie spółki cywilnej pod firmą: Jan Grzegorowski Agnieszka Grzegorowska JKG Transport- Spedition spółka cywilna w spółkę JKG Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością skutkuje jedynie zmianą formy prawnej prowadzonej działalności i przedmiotowe przekształcenie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na zobowiązania pomiędzy Stronami.

Mając na uwadze powyższą regulację prawną wszelkie nasze dotychczasowe zobowiązania zostaną wykonane przez JKG Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Janowie. Od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. od dnia 01.06.2021 roku, wszelka korespondencja, włącznie z dokumentami, takimi jak faktury VAT dotyczyć powinna JKG Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Janowie. Niezmienione pozostają numery rachunków bankowych Spółki, adres, numer NIP oraz REGON.

JKG TRANSPORT Sp. z o.o.
JANOWO 2A
86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

NIP 5542944734
REGON 366135417
KRS 0000903630

Pobierz treść zawiadomienia